FacebookFacebook

Com a president de l’Associació per al Joc Lliure de Catalunya, Josep Maria em transmet tota la seva il·lusió en aquest projecte i la importància del joc lliure.

El Joc Lliure és l'activitat lúdica i espontània que sorgeix en els infants
Josep Maria Figueras, president Associació per al Joc Lliure

Com apareix l’Associació?

L’Associació
sorgeix quan un grup de persones vinculades a la creació i
comercialització de jocs i joguines sentim la necessitat de
fomentar, de manera conjunta, els materials de joc lliure. Creiem que
calia donar forma de col·lectiu organitzat a tot un sector que
existeix però que el trobem disgregat i sense veu pròpia.

Qui en formeu part?

El
nucli inicial està format per persones que dissenyem, creem,
fabriquem, comercialitzem o bé difonem materials de joc lliure, bé
sigui en espais oberts al públic com les fires que s’organitzen
arreu del país o bé en espais programats amb un grup concret de
persones. L’Associació
per al Joc lliure és una associació sense ànim de lucre i és
oberta a que en siguin membres totes les persones que comparteixin
els nostres objectius, tant a títol individual com de grup, i tant
des de l’àmbit
privat com el professional.

Què
fareu com a associació?

Volem fomentar el joc lliure, espontani, actiu, autònom i conscient.

Volem promoure i facilitar que els infants siguin una figura activa i participativa de la societat.

Volem
fer pedagogia del joc com una via fonamental en l’aprenentatge
i el creixement de l’ésser
humà.

Què és el joc lliure?

Espai de joc lliure. No sabem si el bloc de fusta és un ocell, un avió o un simple bloc

El
joc lliure és l’activitat
lúdica i espontània que sorgeix constantment en els infants i que
alguns adults encara retenen de quan eren infants. I si es juga fent
servir algun tipus de material (…també es pot jugar amb les mans,
o amb els peus, xipollant en un toll d’aigua,
per exemple), entenem que el joc serà més lliure quan el material
que fem servir ens condicioni el menys possible a utilitzar-lo d’una
manera concreta i no exclogui altres possibilitats.

Com es pot promoure el joc lliure?

Nosaltres pretenem promoure el joc lliure organitzant actes, formacions, tallers; organitzant o participant en fires per donar a conèixer materials i propostes de joc lliure; creant consells d’infants; promovent la publicació de materials divulgatius; tenint presència als mitjans i treballant en xarxa amb altres entitats.

El joc lliure és una necessitat per als infants?

El joc lliure és una necessitat i surt de manera natural en els
infants. De fet, es difícil que un infant no jugui de manera lliure
en molts moments de la seva vida. Els adults, encara que ens ho
proposéssim, no aconseguiríem que un infant no jugués lliurement,
ja sigui amb una cullera, amb una caixa de cartró, amb el seu cos,
amb unes petxines, amb un pal, amb un mirall…

Quan
es diu lliure, vol dir que no hi ha límits ni normes?

Jo penso que, intrínsecament, l’activitat del joc lliure no té límits ni normes. Ara bé, a la vida, no només hi ha joc. Sobretot a la vida dels adults, també hi ha normes i límits, i quan el joc lliure pot arribar al punt de ser perillós per a la seguretat física, cal que una altra persona (adulta o infant) acompanyi l’infant que juga i, o bé li faci veure la necessitat del límit o bé li proposi un altre entorn on aquesta activitat lúdica no sigui perillosa, o no interfereixi amb la llibertat d’altres infants o persones adultes.

Quin és el rol de l’adult en el joc lliure d’un infant?

El
rol de la persona adulta ha de ser de facilitar i/o permetre els
espais, els moments i els materials perquè l’infant,
de manera espontània, triï què vol fer en aquell moment. La
persona adulta no ha de condicionar l’infant
en la manera, el lloc ni el moment de fer servir els materials.

El Joc lliure és lliure realment?

Bé,
imaginem-nos, per exemple, una situació en què l’adult
intervé mínimament. Ens podem preguntar si les persones adultes no
poden jugar amb els infants per no condicionar-los. I també ens
podem preguntar si el joc lliure és sempre individual (perquè ningú
condicioni a ningú) o també pot ser col·lectiu. Penso que
l’activitat
lúdica és prou rica com perquè en una mateixa tarda, posem per
cas, en un mateix indret i on hi hagi diversos infants i diversos
adults, puguin sorgir moments de joc purament lliure, espontani i
individual, i d’altres
igualment enriquidors d’interacció
entre diversos infants i entre infants i adults. El més important
segurament és l’actitud
de cadascuna de les persones presents per no interferir en
l’espontaneïtat
de l’altre.

Si algú li interessés, com es pot fer soci?

Les
persones interessades a formar part de l’Associació,
ens poden escriure al correu electrònic hola@joclliure.cat

LECTURA RECOMANADA

Si t’ha agradat aquesta entrevista de Tell Fusta, ajuda’ns a compartir-la. I si tens temps, visita les nostres joguines, estaran molt contentes

Moltes gràcies!

Facebooktwittergoogle_pluspinterestFacebooktwittergoogle_pluspinterest