Josep Maria Figueras, president Associació per al Joc Lliure

Com a president de l’Associació per al Joc Lliure de Catalunya, Josep Maria em transmet tota la seva il·lusió en aquest projecte i la importància del joc lliure.

Com apareix l’Associació?

L’Associació sorgeix quan un grup de persones vinculades a la creació i comercialització de jocs i joguines sentim la necessitat de fomentar, de manera conjunta, els materials de joc lliure. Creiem que calia donar forma de col·lectiu organitzat a tot un sector que existeix però que el trobem disgregat i sense veu pròpia.

Qui en formeu part?

El nucli inicial està format per persones que dissenyem, creem, fabriquem, comercialitzem o bé difonem materials de joc lliure, bé sigui en espais oberts al públic com les fires que s’organitzen arreu del país o bé en espais programats amb un grup concret de persones. L’Associació per al Joc lliure és una associació sense ànim de lucre i és oberta a que en siguin membres totes les persones que comparteixin els nostres objectius, tant a títol individual com de grup, i tant des de l’àmbit privat com el professional.

Què fareu com a associació?

Volem fomentar el joc lliure, espontani, actiu, autònom i conscient.

Volem promoure i facilitar que els infants siguin una figura activa i participativa de la societat.

Volem fer pedagogia del joc com una via fonamental en l’aprenentatge i el creixement de l’ésser humà.

Què és el joc lliure?

El joc lliure és l’activitat lúdica i espontània que sorgeix constantment en els infants i que alguns adults encara retenen de quan eren infants. I si es juga fent servir algun tipus de material (…també es pot jugar amb les mans, o amb els peus, xipollant en un toll d’aigua, per exemple), entenem que el joc serà més lliure quan el material que fem servir ens condicioni el menys possible a utilitzar-lo d’una manera concreta i no exclogui altres possibilitats.

Com es pot promoure el joc lliure?

Nosaltres pretenem promoure el joc lliure organitzant actes, formacions, tallers; organitzant o participant en fires per donar a conèixer materials i propostes de joc lliure; creant consells d’infants; promovent la publicació de materials divulgatius; tenint presència als mitjans i treballant en xarxa amb altres entitats.

El joc lliure és una necessitat per als infants?

El joc lliure és una necessitat i surt de manera natural en els infants. De fet, es difícil que un infant no jugui de manera lliure en molts moments de la seva vida. Els adults, encara que ens ho proposéssim, no aconseguiríem que un infant no jugués lliurement, ja sigui amb una cullera, amb una caixa de cartró, amb el seu cos, amb unes petxines, amb un pal, amb un mirall…

Quan es diu lliure, vol dir que no hi ha límits ni normes?

Jo penso que, intrínsecament, l’activitat del joc lliure no té límits ni normes. Ara bé, a la vida, no només hi ha joc. Sobretot a la vida dels adults, també hi ha normes i límits, i quan el joc lliure pot arribar al punt de ser perillós per a la seguretat física, cal que una altra persona (adulta o infant) acompanyi l’infant que juga i, o bé li faci veure la necessitat del límit o bé li proposi un altre entorn on aquesta activitat lúdica no sigui perillosa, o no interfereixi amb la llibertat d’altres infants o persones adultes.

Quin és el rol de l’adult en el joc lliure d’un infant?

El rol de la persona adulta ha de ser de facilitar i/o permetre els espais, els moments i els materials perquè l’infant, de manera espontània, triï què vol fer en aquell moment. La persona adulta no ha de condicionar l’infant en la manera, el lloc ni el moment de fer servir els materials.

El Joc lliure és lliure realment?

Bé, imaginem-nos, per exemple, una situació en què l’adult intervé mínimament. Ens podem preguntar si les persones adultes no poden jugar amb els infants per no condicionar-los. I també ens podem preguntar si el joc lliure és sempre individual (perquè ningú condicioni a ningú) o també pot ser col·lectiu. Penso que l’activitat lúdica és prou rica com perquè en una mateixa tarda, posem per cas, en un mateix indret i on hi hagi diversos infants i diversos adults, puguin sorgir moments de joc purament lliure, espontani i individual, i d’altres igualment enriquidors d’interacció entre diversos infants i entre infants i adults. El més important segurament és l’actitud de cadascuna de les persones presents per no interferir en l’espontaneïtat de l’altre.

Si algú li interessés, com es pot fer soci?

Les persones interessades a formar part de l’Associació, ens poden escriure al correu electrònic hola@joclliure.cat