?????????

?????????

??????? ???? ????? ????????????? ?Per nosaltres experimentar i conèixer el cos a través del moviment, significa creixement, diversió, concentració. Ajuda a prendre consciència de l’espai i del propi ??? ?Amb aquests cilindres de psicomotricitat, seguim ampliant...